Lt En Pl
*home*
*home*
pl
lt en

Kontynuacja zajęć dla dzieci i młodzieży rejonu solecznickiego


W ramach realizacji projektu „Promowanie zdrowego i aktywnego trybu życia dzieci i młodzieży rejonu solecznickiego” od stycznia 2020 r. ponad 30 dzieci i młodzieży z rejonu solecznickiego bierze udział w zajęciach plastycznych i fizycznych, których celem jest poprawa zdrowia emocjonalnego i fizycznego uczestników oraz rozwój pozytywnego nastawienia do regularnej aktywności fizycznej. Zajęcia odbywają się w Solecznikach, Gierwiszkach i Butrymańcach. Planuje się, że zajęcia potrwają do maja bieżącego roku.

Projekt jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie UE udzielane jest w ramach działania 08.4.2-ESFA-K-629 priorytet 8 „Zwiększenie włączenia społecznego i zwalczanie ubóstwa” Programu Operacyjnego Inwestycji Funduszy Unii Europejskiej „Promowanie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”.

Projekt realizowany jest przez Instytucję Publiczną „Centrum Edukacji i Informacji w Solecznikach” wraz z partnerami - Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego w Solecznikach oraz Gimnazjum im. Anny Krepsztul w Butrymańcach.