Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Budintis globotojas

Puslapis tvarkomas...


Budintis globotojas
– tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Šių žmonių veikla be galo svarbi ir prasminga.

Budinčio globotojo veikla vykdoma pagal individualios veiklos pažymėjimą ir sudarytą su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį. Įstatyminis vaiko atstovas yra Globos centras.

Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai suderinta su Globos centru ir budinčiu globotoju. Jei norinčiojo būti budinčiu globotu šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 5.

Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai įvardijama, kiek vaikų, kokio amžiaus ir kokių poreikių vaiką(-us) budintis globotojas įsipareigoja prižiūrėti.

Budintis globotojas, vykdantis vaiko priežiūrą, gali vaiką globoti kriziniais atvejais (iki 3 mėn.), kai jį reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje, o įprastai globoja iki 12 mėn., kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, jam bus nustatyta nuolatinė globa ar vaikas bus įvaikintas.

Norint tapti budinčiu globotoju, Šalčininkų rajono gyventojas turi pateikti Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriui šiuos dokumentus:

1. rašytinį prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, jų amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį;

2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

3. sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos (Nr. 046/a) sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinis asmuo, norintis tapti vaiko globėju (rūpintoju), neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;

4. kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju), šeimynos steigėju ar dalyviu.

Prašymą bei reikiamus dokumentus pateikti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyriui, adresu Vilniaus g. 49, Šalčininkai, 114 kab.

Kontaktai pasiteirauti:
Liudmila Ozarovskaja, tel. (8 380) 20 213, el. paštas: liudmila.ozarovskaja@salcininkai.lt
Sonata Andriukonis, tel. (8 380) 20 213, el. paštas: sonata.andriukonis@salcininkai.lt

Darbo laikas:
• pirmadieniais-ketvirtadieniais 8.00-17.00;
• penktadieniais 8.00-15.45;
pietų pertrauka 12.00-12.45


PRAŠYMAS NORINT GLOBOTI VAIKĄ 

GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO IR KOKYBĖS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS