Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Teikiamos nemokamos paslaugos

Psichosocialinė pagalba. Individualios, grupinės psichologo konsultacijos. Pagalba bus teikiama asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems traumuojančius išgyvenimus (ligas, netektis, skyrybas, smurtą, prievartą ir kt.), jų šeimoms, artimiesiems, norintiems įveikti priklausomybes. Numatoma teikti individualias ir grupines konsultacijas. Paslaugą teiks atvykstantis psichologas.

• Mediacija. Mediacijos paslaugos bus teikiamos neteisminiam civilinių ginčų taikinamajam tarpininkavimui, siekiant taikaus ginčų, tarpusavio konfliktų sprendimo skyrybų atveju. Paslaugą teiks kvalifikuotas mediatorius.

Pozityvios tėvystės mokymai. Mokymų tikslas – suteikti tėvams, auginantiems vaikus, žinių ir įgūdžių, įgalinančių juos saugiai ir sėkmingai auginti vaikus, kurti pagarbius tarpusavio santykius, efektyviai įveikti iškylančius neaiškumus ir sunkumus.

• Šeimos įgūdžių ugdymo paslaugos teikiamos šeimoms, norintiems tobulinti ar įgyti įgūdžius, reikalingus kasdieniniame šeimos gyvenime. Numatomos paskaitos vaikų auklėjimo, sveikos gyvensenos, tarpusavio santykių, situacijų pasikeitus gyvenimo aplinkybėms valdymo, šeimos biudžeto valdymo ir kt. temomis.

• Sociokultūrinės paslaugos. Suburti šeimas bendrai veiklai, gerinant jų socialinius ir tarpusavio bendravimo įgūdžius. Planuojama suburti šeimas organizuojant dienos žygius šeimoms, edukacinę ir kt. meninę veiklą.

• Vaikų priežiūros paslaugos. Paslauga bus teikiam tėvams, jų dalyvavimo projekto veiklose metu.

• Šeimų stovyklos. Planuojama, kad projekto vykdymo laikotarpiu bus organizuojamos stovyklos šeimoms. Stovyklų tikslas - šeimos vertybių puoselėjimas per šeimos bendradarbiavimo stiprinimą.

• Grupinės konsultacijos tėvams bendraujant su „sunkiais“ vaikais. Padėti tėvams pasirinkti tinkamiausią vaikų ugdymo kryptį, suprasti vaikų elgesį, rasti tinkamiausius ugdymo sunkumų įveikimo būdus ir bendraujant su savo vaikais sudaryti jiems sąlygas pasiregti savarankiškam gyvenimui.

• Mokymai „Ankstyvoji paauglystė“/ „Paauglystė“. Mokymuose nagrinėjamos temos apie paauglystės krizes ir iššūkius, asmenybės formavimąsi ir savivertę, seksualinį identitetą, laisvalaikio praleidimą, autoritetą šeimoje bei kita. Kadangi mokymų tikslas yra tobulinti ne tik vaikų ugdymą, bet ir poros tarpusavio santykius, taip pat aptariamos santuokinio gyvenimo temos.

• Mokymai "Santykiai su kitais žmonėmis"/"Santykis su savimi". Mokymai skirti savikontrolės įgūdžių tobulinimui.