Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Tarybos posėdis Nr. 9

 

Eil.
Nr. 

Projekto
numeris

Tarybos sprendimo projekto pavadinimas Pranešėjas
1.   Dėl darbotvarkės patvirtinimo  Z. Palevič
2. PR-264 Dėl Šalčininkų rajono garbės piliečio vardo suteikimo Mečislavui Machuliakui  Z. Palevič
3.  PR-298 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės jaunimo programos nuostatų patvirtinimo  B. Petkevič
4. PR-282 Dėl mažmeninės prekybos alkoholiniais gėrimais laiko apribojimo B. Petkevič
5. PR-259 Dėl Vladislavo Kozakevičiaus bendruomenės laisvalaikio ir sporto centro steigimo   J. Rybak
6. PR-257 Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „J.Sniadeckio atkarpos rekonstrukcija
Šalčininkų mieste“
 J. Rybak
7. PR-302 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 13 d. sprendimo
Nr. T-1254 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio
veiklos plano patvirtinimo“ papildymo
 J. Rybak
8. PR-308 Dėl renginių organizavimo Šalčininkų rajono savivaldybės viešosiose vietose
tvarkos aprašo patvirtinimo
 J. Rybak
9. PR-270 Dėl savivaldybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį  J. Rybak
10. PR-271 Dėl nuomos mokesčio sumažinimo  J. Rybak
11. PR-272 Dėl savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo
teise biudžetinėms įstaigoms
 J. Rybak
12. PR-295  Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį biudžetinėms įstaigoms  J. Rybak
13. PR-274 Dėl valstybės turto perdavimo pagal panaudos sutartį Šalčininkų rajono
savivaldybės priešgaisrinei tarnybai 
 J. Rybak
14. PR-287 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo nuostatų,
patvirtintų  Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 5 d. sprendimu
Nr. T-815, pakeitimo
 J. Rybak
15. PR-300 Dėl nekilnojamojo turto nurašymo  J. Rybak
16. PR-281 Dėl lėšų skyrimo iš Religinių bendruomenių rėmimo programų   J. Rybak
17. PR-306 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2019 metų vasario 13 d. sprendimo
Nr. T-1241 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2019 metų biudžeto patvirtinimo“
dalinio pakeitimo
 J. Uljanovič
18. PR-258 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2019 m. valstybės lėšomis finansuojamų melioracijos
darbų naujos redakcijos programos patvirtinimo
 S. Lebedis
19. PR-290 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 1 d. sprendimo Nr. T-953
„Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės kvartalų energinio efektyvumo didinimo programos
patvirtinimo“ pakeitimo
 V. Rutkovskaja
20. PR-269 Dėl pritarimo daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) investicijų planams ir
daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektų rengimo, finansavimo ir
įgyvendinimo sąlygoms
 V. Rutkovskaja
21. PR-267 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos teikiamų
atlygintinų paslaugų ir jų įkainių nustatymo ir gaunamų pajamų naudojimo
tvarkos aprašo patvirtinimo
 R. Markevič
22. PR-278 Dėl vienkartinės materialinės pašalpos skyrimo  R.Sokolovič
23. PR-284 Dėl vienkartinės materialinės pašalpos skyrimo  R.Sokolovič
24. PR-301 Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems Šalčininkų rajono savivaldybės
gyventojams teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo
 R.Sokolovič
25. PR-285 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 28 d. sprendimo Nr. T-1012
„Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo
Šalčininkų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildymo 
2.8., 2.9., 45.1., 51.1. punktais 
 R.Sokolovič
26. PR-286 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės Čiužiakampio senelių globos namų pareigybių
skaičiaus nustatymo
 R.Sokolovič
27. PR-292 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės 2018 m. gegužės 30 d. tarybos sprendimo Nr. T-1096
„Dėl atvejo vadybos ir šeimų socialinės priežiūros funkcijų pavedimo Šalčininkų socialinių
paslaugų centrui“ pakeitimo
 R.Sokolovič
28.  PR-293 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės vaikų globos namų pavadinimo pakeitimo ir
nuostatų patvirtinimo
 R.Sokolovič
29. PR-262 Dėl Šalčininkų rajono Šalčininkų miesto gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo  R. Monkevič
30. PR-263 Dėl pavadinimo suteikimo Šalčininkų rajono Šalčininkų miesto gatvei  R. Monkevič
31. PR-265 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
lėšomis finansuojamų 2019 metais priemonių patvirtinimo
 R. Monkevič
32. PR-297 Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Tvarkyba“ 2020-2022 metų veiklos ir plėtros
plano patvirtinimo
 R. Monkevič
33. PR-289 Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų
tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo
 R. Monkevič
34. PR-299 Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės kelių tinklo išdėstymo
žemėtvarkos schemos pakeitimo
 R. Monkevič
       Papildomi klausimai  
35. PR-303 Dėl gyvenamojo būsto pirkimo R. Sokolovič
36. PR-304 Dėl administracinio pastato pirkimo  R. Sokolovič
37. PR-305 Dėl leidimo įsigyti tarnybinį lengvąjį automobilį R. Sokolovič