Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacinių technologijų mokytojai tobulino kompetencijas Kalesninkuose

Informacinių technologijų mokytojai tobulino kompetencijas Kalesninkuose

Sausio pabaigoje Šalčininkų rajono informacinių technologijų mokytojų metodinis būrelis lankėsi neseniai renovuotoje Kalesninkų Liudviko Narbuto gimnazijoje. Apsilankymo tikslas - susipažinti su gimnazijos veikla, stebėti atviras pamokas, domėtis naujos įrangos naudojimu mokomojoje veikloje, suplanuoti Šalčininkų rajono informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio veiklą 2020 metams.

Apsilankę gimnazijoje informacinių technologijų mokytojai galėjo įvertinti gimnazijos aplinką, kabinetų įrengimą: pastato fasadas renovuotas, atnaujintos valgyklos ir darželio patalpos, o mokyklos kabinetai aprūpinti šiuolaikinėmis interaktyviomis mokymo priemonėmis - visose klasėse įrengtos interaktyvios lentos, naudojami interaktyvūs kubai, visos pradinių klasių mokytojos kabinetuose turi ir naudoja interaktyvias grindis. Be to, dėmesio verta 3D klasė gamtos mokslų kabinete. Pasitelkę interaktyvią lentą ir 3D akinius mokiniai mato objektus trimatėje erdvėje. Informacinių technologijų kabinetas taip pat aprūpintas naujas baldais, kompiuteriais , interaktyvia lenta. Plačiomis visų naujoviškų interaktyvių mokymo priemonių panaudojimo galimybėmis rajono informacinių technologijų mokytojai galėjo įsitikinti dalyvaudami atvirose pamokose.

Informacinių technologijų mokytojai stebėjo atvirą integruotą informacinių technologijų ir lietuvių kalbos pamoką „Tautosaka QR kodų sūkuryje“ 7 klasėje. Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja Jolanta Ivanovskaja ir lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja Jūratė Norkūnienė panaudojo įdomų ir įtraukiantį mokymo(si) metodą. Mokiniams teko užduotis iškoduoti perfrazuotas patarles, paslėptas po QR kodais, vėliau lentoje reikėjo sudėlioti teisingą perfrazuotos patarlės atitikmenį. Susitvarkę su užduotimi, mokiniai atliko antrą užduotį, kurioje reikėjo iškoduotas patarles surinkti kompiuteriu, taikant teksto rašymo taisykles bei jas apipavidalinti pagal patektus reikalavimus. Pagal mokinių refleksiją ir įsivertinimą galima teigti, kad pamoka mokiniams patiko, mokymo(si) metodai mokiniams buvo žinomi.

Po atviros pamokos informacinių technologijų mokytojai susipažino su gimnazija. Vėliau vyko informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio užsiėmimas, kurio metu dalyviai pasidalijo išbandytais mokymo(si) metodais, pagilino savo žinias bei patobulino įgūdžius. Diskusijos metu aptarė metodinio būrelio 2020 m. planuojamą veiklą ir jos aktualijas.

Šalčininkų rajono informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkės Renatos Babravicienės teigimu, rajono informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio išvykstamasis užsiėmimas buvo naudingas visiems pedagogams, dalijimasis gerąja patirtimi padeda geriau organizuoti darbą, taikyti naujus metodus, kurie padėtų skatinti mokinių mokymo(si) motyvaciją.

Švietimo ir sporto skyriaus specialisto Henriko Danulevičiaus nuomone, Kalesninkų L. Narbuto gimnazijos mokytojai puikiai prisitaikė prie naujovių, patobulino darbo metodus ir atsižvelgė į mokinių poreikius užtikrindami įdomias ir patrauklias pamokas.Šalčininkų rajono informacinių technologijų mokytojų metodinio būrelio pirmininkė
Renata Babravicienė