Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

E - paslaugos

 Norėdami įvertinti administracines paslaugas ir aptarnavimo kokybę rašykite el. paštu priimamasis@salcininkai.lt

Eil. Nr.

Paslaugos pavadinimas Nuoroda Atsakingas skyrius
1. Asmens skundo ar prašymo priėmimas  bei nagrinėjimas savivaldybėje

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42600/24000?searchId=34bd15aa-5cae-47a7-8801-467f1fb1c490

Bendrasis skyrius
 2. Likviduojamo, bankrutuojančio ar išregistruoto juridinio asmens dokumentų perdavimas tolesniam saugojimui ir pažymos apie priėmimą išdavimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42640/24000?searchId=474809b0-7e6c-401d-af82-c440e05f2d3d Bendrasis skyrius
 3. Pažymos apie darbo stažą ir / arba pajamas bei dokumentų išrašų, nuorašų ir kopijų išdavimas iš savivaldybės veiklos archyvo ir / arba likviduotų juridinių asmenų archyvo https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43662/24000?searchId=d25b1e6b-c760-41f0-87a9-fc7e4ad8c70d Bendrasis skyrius
 
 4. Mokesčių lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo ar nekilnojamo turto suteikimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43645/24000?searchId=dc0943ae-d12b-4d88-9f67-c8462cbefe1b Biudžeto ir finansų skyrius
 
 5.  Naujagimio gimimo registravimas    https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 6.  Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 8.  Įvaikinimo įregistravimas   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 9.  Tėvystės (motinystės) nustatymo registravimas   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 10.  Tėvystės (motinystės) nuginčijimo registravimas   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
11.  Tėvystės pripažinimo registravimas   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 12.  Prašymo sudaryti santuoką priėmimas ir santuokos registravimas   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 13.  Užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimas į apskaitą   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 14.  Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 15.  Santuokos nutraukimo registravimas   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 16.  Užsienio valstybėje nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 17.  Mirties registravimas   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 18.  Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 19.  Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 20.  Civilinės būklės akto įrašo atkūrimas   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 21.  Civilinės būklės akto įrašo papildymas, pakeitimas, ištaisymas   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 22.  Vardo, pavardės, tautybės keitimas   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 23.  Pakartotinio civilinės būklės akto įrašo liudijimo išdavimas   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 24.  Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 25.  Pažymos apie šeiminę padėtį išdavimas asmeniui, ketinančiam sudaryti santuoką užsienio valstybėje   https://mepis.vrm.lt/web/mepis/paslaugos  Civilinės metrikacijos skyrius
 
 26.  Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43240/24000?searchId=3e653f67-93c7-46da-b95b-bbf9379aeaff  Juridinis ir personalo skyrius
 
27.  Leidimo kirsti, persodinti, pašalinti, genėti saugotinus medžius ir krūmus išdavimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43647/24000?searchId=a78c01f1-945e-4fab-8f6e-fd27cf10155a  Komunalinio ūkio skyrius
 28.  Prašymo, susijusio su saugaus eismo klausimais, nagrinėjimas  

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43649/24000?searchId=70d7902d-40db-4ea5-9fac-578a115b3dd9

 Komunalinio ūkio skyrius
 29.  Teisės įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose suteikimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43650/24000?searchId=e376f0c2-d98b-42d3-960d-186af068174b  Komunalinio ūkio skyrius
 30.  Teisės įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43660/24000?searchId=36fa95aa-cfc9-4f3e-8942-2d89b9eca51b  Komunalinio ūkio skyrius
 31.  Leidimo stovėti kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar panaikinimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43661/24000?searchId=cb84a777-c9e7-46df-9b01-a461fca96d1a  Komunalinio ūkio skyrius
 32.  Numerio pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai, korpusui ar žemės sklypui, kuriame pagal jo naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimas, keitimas ar panaikinimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43659/24000?searchId=aa99696a-4aca-4873-8e38-53191e847b7b  Komunalinio ūkio skyrius
 
 33.  Leidimo laikyti pavojingus šunis išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo sustabdymo panaikinimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42521/24000?searchId=a92d4bb9-2fbb-495e-be50-a8da4395cbec  Seniūnija
 34. Pažymos apie žemės dirbimą  (Nacionalinei mokėjimo agentūrai) išdavimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42641/24000?searchId=2039c31b-af56-448a-9cd0-d4c3a91019c0  Seniūnija
 35.  Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose ar renginių metu išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42522/24000?searchId=f3fd9817-4324-4e52-a308-b25d39f13356  Seniūnija
 36.  Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (-ams) apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis išdavimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43655/24000?searchId=78562d33-66aa-4443-9868-c764e21fbc5e  Seniūnija
 37.  Pažymos apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba apie įtraukimą į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą išdavimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43656/24000?searchId=ca91fb1c-947b-40e4-8f6d-f175076a07a9  Seniūnija
 38.  Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43657/24000?searchId=2f6bc885-8a8d-4e92-85f0-90ac3388bd1b  Seniūnija
 39.  Leidimo laidoti išdavimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43681/24000?searchId=58a02614-26dd-4e28-9173-825bb6ff77f5  Seniūnija
 40.  Charakteristikos dėl leidimo laikyti ginklą išdavimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42643/24000?searchId=e3ce9dc7-16d2-43be-9d5e-f884eac08db7  Seniūnija
  
 41. Vienkartinės išmokos gimusiam vaikui skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/18820/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 42. Socialinės pašalpos skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19269/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 43. Išmokos vaikui skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19220/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 44. Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19240/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 45. Teisės į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų ir karšto vandens išlaidų kompensacijas nustatymas ir jų teikimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19270/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 46. Išmokos auginantiems vaikus iki 18 m. (besimokančius iki 24 m.) neįgaliems, kurie NDNT pripažinti nedarbingais ir kurių šeimose nėra darbingų asmenų, skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19620/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3  Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 47. Paramos mokinio reikmenims skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19626/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3  Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 48. Šalpos pensijos neįgaliajam skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19262/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3  Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 49. Šalpos pensijos sukakusiam senatvės pensijos amžių skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19263/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3  Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 50. Globos (rūpybos ) išmokos skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19221/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3  Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 51. Slaugos išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19265/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3  Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 52. Šalpos pensijos daugiavaikei motinai skyrimas

https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19243/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3

 Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 53. Specialiųjų poreikių lygio nustatymas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19625/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3  Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 54. Neįgaliojo pažymėjimo išdavimas ir keitimas asmenims, sukakusiems senatvės pensijos amžių https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19624/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3  Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 55. Laidojimo pašalpos skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19241/10420?searchId=b104b78a-a544-4468-b77b-b3a1257764b3  Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 56. Priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinės kompensacijos skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19264/10420?searchId=55f99214-ee81-4e6c-b750-39dd415e5218  Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 57. Šalpos išmokos laidojusiam asmeniui skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19267/10420?searchId=55f99214-ee81-4e6c-b750-39dd415e5218  Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
 58. Šalpos kompensacijos daugiavaikei motinai skyrimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19266/10420?searchId=55f99214-ee81-4e6c-b750-39dd415e5218  Socialinės paramos ir sveikatos apsaugos skyrius
    
 59.. Leidimo įrengti išorinę reklamą savivaldybės teritorijoje išdavimas arba pranešimo apie pasikeitusį reklamos spalvinį ir/ar grafinį vaizdą pateikimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42526/24000?searchId=0ab477a9-a248-438b-8f11-7d59422582dc Statybos ir architektūros skyrius
 60.  Prašymų leisti rengti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus miestų ir miestelių teritorijose išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas  https://www.zpdris.lt/zpdris/  Statybos ir architektūros skyrius
 61.  Prašymų įregistruoti teritorijų planavimo dokumentus / įregistruotų teritorijų planavimo dokumentų gavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas  http://www.tpdr.lt/lt_LT/e-paslaugos  Statybos ir architektūros skyrius
 62.  Prašymų išduoti planavimo sąlygas / planavimo sąlygų gavimas; Prašymų suderinti TPD sprendinius / suderintų TPD sprendinių dokumento gavimas; Prašymų patvirtinti TPD / patvirtinto TPD dokumento gavimas  http://www.tpdris.lt/web/guest/prasymai  Statybos ir architektūros skyrius
 63.  Prašymo išduoti leidimą statyti naują (-us) statinį (-ius) / rekonstruoti statinį (-ius) / atnaujinti (modernizuoti) pastatą (-us) pateikimas ir šio leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas  https://planuojustatyti.lt/info-portal/elektronines-paslaugos  Statybos ir architektūros skyrius
 64.  Prašymo raštu pritarti statinio projektui pateikimas ir šio pritarimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas  https://planuojustatyti.lt/info-portal/elektronines-paslaugos  Statybos ir architektūros skyrius
 65.  Prašymo perregistruoti statybą leidžiantį dokumentą pateikimas ir leidimo išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas  https://planuojustatyti.lt/info-portal/elektronines-paslaugos  Statybos ir architektūros skyrius
 66.  Prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus  pateikimas ir jų išdavimas arba neigiamo atsakymo pateikimas  https://planuojustatyti.lt/info-portal/elektronines-paslaugos  Statybos ir architektūros skyrius
 
 67.  Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42644/24000?searchId=648e152d-4894-4b71-ba3e-f34fe3357a29  Švietimo ir sporto skyrius
 68. Paraiškų dėl lėšų skyrimo švietimo, kultūros ar sporto projektams priėmimas https://www.epaslaugos.lt/portal/business/fundingPropositions?searchId=82aca5ad-5c87-4d61-846a-30212a5a1066  Švietimo ir sporto skyrius
 69. Ataskaitų iš vykdančių švietimo, kultūros ar sporto projektų priėmimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43644/24000?searchId=f958b11d-55f8-48c7-a4e2-fdfce748fda6  Švietimo ir sporto skyrius
 
 70. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba nefasuotais naftos produktais išdavimas, leidimo dublikato išdavimas, leidimo papildymas (patikslinimas), leidimo galiojimo sustabdymo panaikinimas arba leidimo panaikinimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42520/24000?searchId=721f5647-a0de-415d-98c7-a97bc23ceccf  Turto valdymo skyrius
 71. Neterminuotos, sezoninės ar vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, panaikinimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42523/24000?searchId=bc1b4475-615d-43af-80d6-5dde60b7a8c4 Turto valdymo skyrius
 72. Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas (patikslinimas), dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42524/24000?searchId=b4a2a082-00d1-472c-993b-a8dbdb8b6952 Turto valdymo skyrius
 73. Licencijos ar licencijos kopijos verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais išdavimas, dublikato išdavimas, duomenų atnaujinimas, pratęsimas ar panaikinimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43642/24000?searchId=1bea9ea6-6254-431a-be58-8ab905406259 Turto valdymo skyrius
 74. Leidimo vežti keleivius lengvaisiais automobiliais taksi išdavimas, dublikato išdavimas, patikslinimas ar panaikinimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43663/24000?searchId=52ea21e7-ba4b-446f-a48f-d2c4765ce9b6 Turto valdymo skyrius
 75. Leidimo verstis didmenine ar mažmenine prekyba suskystintomis naftos dujomis išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas (patikslinimas), galiojimo sustabdymo panaikinimas arba panaikinimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/49620/24000?searchId=11da1606-a989-43ef-a2d2-9663600df29e Turto valdymo skyrius
 
 76.  Informacija apie vaiko teisių apsaugą ir įvaikinimą ir su tuo susijusius klausimus  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/865/36436?searchId=693d2d85-cac9-4c27-a5b9-04ce6d9e5691  Vaiko teisių apsaugos skyrius
 77.  Asmens skyrimas vaiko globėju (rūpintoju)  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/19622/10420?searchId=3dc70358-8752-4860-81de-32cef983c008  Vaiko teisių apsaugos skyrius
 
 78..  Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams nustatymas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43640/24000?searchId=e149c845-d1e5-411f-85ab-43f836121453  Žemės ūkio skyrius
 79.  Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43646/24000?searchId=2a257447-0a82-46d0-ab7d-8ca1e64c8d46  Žemės ūkio skyrius
 80.  Žemės ūkio valdų įregistravimas, atnaujinimas, išregistravimas, duomenų keitimas mirus valdos valdytojui Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre arba partnerio išregistravimas iš ūkininko ūkio  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43648/24000?searchId=da0fb74a-90f0-4ce0-9c84-fb21ffffea69  Žemės ūkio skyrius
 81.  Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/ar užskaitymas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43652/24000?searchId=26938422-7436-4c8d-8a56-e7d50f04fa03  Žemės ūkio skyrius
 82.  Melioracijos statinių techninių dokumentų, techninių sąlygų projektavimui ar miško įveisimui bei kartografinės medžiagos pateikimas melioruotos žemės savininkams ir kitiems naudotojams  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43654/24000?searchId=a516a44c-10ae-41f9-91b6-055a14232377  Žemės ūkio skyrius
 83.  Juridinių asmenų valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų priėmimas ir tvirtinimas  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43658/24000?searchId=873bffb0-e4e3-45ac-aa1f-6210751e0f59  Žemės ūkio skyrius
 84.  Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų techninė apžiūra ir apžiūros talono ar jo dublikato išdavimas, įregistravimas, registracijos duomenų keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas, išregistravimas ar pranešimas apie pardavimą  https://www.epaslaugos.lt/portal/service/44020/24000?searchId=053a93bb-7fd8-408f-8d96-65fe25474525  Žemės ūkio skyrius
 85. Pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą išdavimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43653/24000?searchId=2a7b7c36-a439-4067-9f04-7e76362b3d23 Žemės ūkio skyrius
 86. Mokesčių lengvatos dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto suteikimas https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43645/24000?searchId=68220115-53cd-40b3-90e0-c9f14c4345c8 Žemės ūkio skyrius