Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kaniūkų kaimo tragedijai – 76

Kaniūkų kaimo tragedijai – 76

Sausio 29 d. Šalčininkų rajono savivaldybės vadovai, Kaniūkų bendruomenė, Butrimonių A. Krepštul gimnazijos jaunimas pagerbė 1944 m. sausio 29 d. nužudytų Kaniūkų kaimo gyventojų atminimą.

- Žinia apie Kaniūkų žudynes peržengė mūsų rajono ribas, apie tai žinoma visame pasaulyje. Ši tragedija – tai sovietų partizanų sprendimas, kurį jie įvykdė siekdami nubausti kaimo gyventojus už paprasčiausią pasipriešinimą partizanų puolimams. Šiandien eilinį kartą, pradedant nuo 2004 m., kai čia pastatytas atminimo kryžius nužudytiesiems, susitinkame, kad paliudytume, jog prisimename šiuos įvykius. Susitinkame ir dėl to, kad užkirstume kelią tokioms situacijoms, nes taika yra labai trapi, ją reikia vertinti ir puoselėti, - pasakė Šalčininkų rajono meras Zdzislav Palevič.

Į susirinkusius prie paminklo taip pat kreipėsi Butrimonių parapijos klebonas Juzef Aškelovič, kvietęs gyventojus ir svečius dažniau lankytis šioje vietoje, „nes žmonių atminimas žemėje yra būtinas gyvenantiems danguje“.

Po bendros maldos susirinkusieji uždegė prie kryžiaus žvakes ir padėjo gėles.

Kaniūkai – kaimas Rūdninkų girios pakraštyje, kurioje buvo įsikūrę sovietų partizanų daliniai. Partizanai per pasikartojančius puolimus apiplėšinėjo kaimo gyventojus, reikalavo maisto, drabužių ir galvijų. Būtent dėl šios priežasties įsteigtas savigynos būrys, kuris veiksmingai atrėmė tolimesnes partizanų vagystes. 1944 metų naktį iš sausio 28 į sausio 29 d. sovietų partizanai apsupo kaimą ir apie 5 val. ryte pradėjo ataką, kuri truko 1,5 – 2 val. Fakelais padegti šiaudiniai trobų stogai, beatodairiškai šaudyta į bėgančius gyventojus. Sovietai nužudė 38 žmones, keliasdešimt buvo sužeista. Vyriausiai žudynių aukai buvo 57 metai, jauniausiai – vos 2 metukai. Tyrimas dėl šių žudynių tęsėsi kelerius metus. Nusikaltimų lenkų tautai tyrimo komisijos Tyrimų skyrius surinko išsamią informaciją, taip pat ir Kaniūkų kaimo gyventojų liudijimus. Apklausti 63 liudininkai. 2004 m. Šalčininkų rajono savivaldybės pastangomis kaimo pakraštyje pastatytas atminimo kryžius nužudytiems gyventojams, jame įrašyti žuvusiųjų vardai.

Irena Kolosovska