Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Visuomenės informavimas apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią


Objekto pavadinimas: „Esamo pastato (un. Nr. 8599-3005-0015) patalpos Nr. 1-5 paskirties keitimo į lošimo paskirties patalpą bei jos atidalijimo į atskirą turto vienetą, projektas“.

Statinių statybvietės adresas ir žemės sklypo kadastrinis numeris:
Šalčininkų r. sav., Šalčininkų m., Vilniaus g. 13 C, žemės sklypo kad. Nr. 8542/0001:405.

Žemės sklypo esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis ir būdas:
Esama – Komercinės paskirties objektų teritorijos.

Statinių esama ir (ar) numatoma pagrindinė naudojimo paskirtis:
Esama – Prekybos.

Projektinius pasiūlymus parengusio projektuotojo (juridinio ar fizinio asmens) įgalioto atstovo, galinčio informuoti apie projektinius pasiūlymus, vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas ir telefono numeris:
UAB ,,Šalčininkų architektūros ir dizaino studija“, Vilniaus g. 30, Šalčininkų m., PV. Jolanta Kurto, el. p.: archistas4@gmail.com, tel. 8 380 51555.

Statytojo (fizinio asmens vardo ir pavardės pirmosios raidės, juridinio asmens pavadinimas, juridinio asmens buveinės adresas, elektroninio pašto adresas, telefono Nr.):
UAB ,,Didžiosios Sėlos“, LT-17225, Šalčininkų r., Gerviškių sen., Didžiųjų Sėlų k., tel. 861140632.

Susipažinimo su projektiniais pasiūlymais adresas, telefono numeris ir laikas:
Su parengtais pasiūlymais galimą susipažinti iki 2020-02-20 UAB ,,Šalčininkų architektūros ir dizaino studija“, Vilniaus g. 30, Šalčininkų m., tel. 8 380 51555, darbo dienomis nuo 9.00 iki 17.00 val.

Informacija, iki kada ir kokiu būdu iki viešo susirinkimo visuomenės atstovai projektuotojui gali teikti pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų:
Pasiūlymus dėl projektinių pasiūlymų galima teikti iki 2020-02-20, el. p. archistas4@gmail.com

Kur ir kada vyks viešasis susirinkimas (adresas, laikas):
Viešasis susirinkimas vyks 2020 m. vasario 20 d. 12.00 val. Vilniaus g. 30, Šalčininkų m., Šalčininkų r., kabinetas Nr. 7.

PROJEKTAS

VIZUALIZACIJA