Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

SUSITIKIMŲ SU LOBISTAIS IR/AR ASMENIMIS, SIEKIANČIAIS DARYTI ĮTAKĄ, REGISTRACIJA

Savivaldybės atstovų susitikimai su lobistais ir/ar asmenimis, siekiančiais daryti įtaką, registruojami Savivaldybės administracijos priimamajame (II aukštas, 212 kabinetas) pas vyresniąją referentę Jurgitą Skačkovskienę.


Veiklos, kurios nėra laikomos lobistinėmis pagal Lobistinės veiklos įstatymą:

• pelno nesiekiančių organizacijų (asociacijų, viešųjų įstaigų, kt.) veikla, kuria siekiama savo narių bendrais interesais daryti įtaką teisės aktų leidybai;

• asmenų veikla, kai jie įstaigų kvietimu kaip specialistai dalyvauja rengiant teisės aktų projektus;

• valstybės politikų, valstybės pareigūnų ar valstybės tarnautojų veiksmai;

• mokslininkų (pedagogų) veikla;

• fizinio asmens pareikšta nuomonė dėl teisės aktų;

• visuomenės informavimo priemonių darbas, susijęs su informacija apie teisės aktus.