Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija skelbia Šalčininkų rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija, kodas 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116, Šalčininkai, skelbia Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto pardavimą viešo aukciono būdu. Viešo aukciono būdu parduodamas nekilnojamasis turtas:

1. Ūkio pastatas, esantis Baumiliškių k. 1, Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav. (aukciono sąlygos).

2. Pirties pastatas, esantis Bažnyčios g. 49, Butrimonių k., Butrimonių sen., Šalčininkų r. sav. (aukciono sąlygos).


3. Administracinis pastatas, ūkinis pastatas, bei kiemo statiniai (kiemo aikštelė, tvora), esantys Ežero g. 2, Gerviškių k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav. (aukciono sąlygos).

Aukcione ketinantys dalyvauti asmenys, aukciono sąlygose nurodytoje vietoje ir nurodytu laiku pateikdami nurodytus dokumentus ir informaciją, turi pateikti ir asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą bei garantinio įnašo sumokėjimą patvirtinantį dokumentą (kvitą).


Aukcione ketinantys dalyvauti juridiniai asmenys, taip pat juridinio asmens statuso neturintys subjektai, jų filialai ar atstovybės privalo pateikti šiuos dokumentus ir informaciją:

1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas / vardas, pavardė, buveinė / gyvenamoji vieta, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);

2. registracijos pažymėjimo arba Juridinių asmenų registro išrašo (ar kito veiklos pagrindimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo jį turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

3.  įstatų arba nuostatų (ar kito steigimo dokumento), jeigu pagal asmens registravimo vietos įstatymus toks subjektas privalo juos turėti, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

4.  kompetentingo valdymo organo sprendimo dėl dalyvavimo aukcione ir nekilnojamojo turto ir jam priskirto žemės sklypo (jeigu žemės sklypas yra parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu) ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo, jeigu pagal asmens steigimo dokumentus ar teisės aktus sprendimą turi priimti valdymo organas, kopiją, patvirtintą teisės aktų nustatyta tvarka;

5. atstovo įgaliojimų patvirtinimo dokumentų kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka;

6.  sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);

7.  kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.


Aukcione ketinantys dalyvauti fiziniai asmenys turi pateikti:
1. prašymą įregistruoti aukciono dalyviu, kuriame nurodyta: aukciono, į kurį prašoma registruoti, duomenys ir aukciono dalyvio duomenys (pavadinimas / vardas, pavardė, buveinė / gyvenamoji vieta, sąskaitos, į kurią grąžintinas garantinis įnašas, numeris ir pridedamų registruoti dokumentų sąrašas);

2. sandorio dėl ketinimo įsigyti bendrosios nuosavybės teise arba jungtinės veiklos sutarties kopijas, patvirtintas teisės aktų nustatyta tvarka, jeigu aukcione ketina dalyvauti keli asmenys (asmenų grupė);

3. kitus aukciono sąlygose nurodytus dokumentus.


Dėl išsamesnės informacijos prašome kreiptis į Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus vedėją Galiną Šamašovą, tel. (8 380) 30 196, el. p. galina.samasova@salcininkai.lt arba vyr. specialistę Bernadetą Zuzo, tel. (8 380) 20 221, el. p. bernadeta.zuzo@salcininkai.lt

PRAŠYMAS

Prašymą galima užpildyti Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje (424 kab.) aukciono dalyvių registracijos metu arba atsinešti atspausdintą aukščiau nurodytą prašymo formą.
Paskelbta: 2016-09-28