Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Iždo finansinės ataskaitos

2017 M. IŽDO METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinių ataskaitų rinkinys

2017 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 


Finansinės būklės ataskaita


Veiklos rezultatų ataskaita2017 M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 


Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2017 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Finansinės būklės ataskaita (51.4 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita (42.0 kb)

 


 2016 M. IŽDO METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinių ataskaitų rinkinys

2016 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita (71.0 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita (40.1 kb)


2016 M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Finansinės būklės ataskaita (327.8 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita (274.1 kb)


2016 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita
2015 M. GRUODŽIO 31 D. IŽDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2015 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita (77.8 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita (41.6 kb)


2015 M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita (455.9 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita (400.3 kb)


2015 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Finansinės būklės ataskaita (455.3 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita (401.4 kb)
2014 M. GRUODŽIO 31 D. IŽDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

 
2014 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Finansinės būklės ataskaita (17.4 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita (20.7 kb)2014 M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita (17.4 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita
(20.7 kb) 


2014 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita (17.3 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita (20.7 kb) 
2013 M. METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Aiškinamasis raštas (200.6 kb)

Finanansinės būklės ataskaita (50.9 kb) 

Grynojo turto pokyčio ataskaita (37.7 kb)

Pinigų srautų ataskaita (151.2 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita (43.5 kb)2013 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita (17.2 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita ( 41.9 kb )2013 M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita (17.3 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita ( 42.2 kb )2013 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita (17.2 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita ( 39.5 kb )


_________________________________________________________________________________________________________________________


2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Aiškinamasis raštas ( 80.0 kb )

Finansinės būklės ataskaita ( 63.0 kb )

Grynojo turto pokyčio ataskaita ( 33.5 kb )

Pinigų srautų ataskaita ( 62.0 kb )

Veiklos rezultatų ataskaita ( 33.5 kb )
2011 M. METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Aiškinamasis raštas ( 55.5 kb )

Finansinės būklės ataskaita ( 61.5 kb )

Veiklos rezultatų ataskaita ( 49.0 kb )

5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priedas ( 61.0 kb )

4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priedas ( 32.0 kb )


2011 M. III KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Aiškinamasis raštas ( 56.0 kb )

Finansinės būklės ataskaita ( 61.5 kb )

Veiklos rezultatų ataskaita ( 48.5 kb )


2011 M. II KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Aiškinamasis raštas ( 56.0 kb )

Finansinės būklės ataskaita ( 61.5 kb )

Veiklos rezultatų ataskaita ( 48.5 kb )


2011 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Aiškinamasis raštas ( 56.0 kb )


Finansinės būklės ataskaita ( 61.0 kb )


Veiklos rezultatų ataskaita ( 48.5 kb )

2010 M. METINIS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Aiškinamasis raštas( 58.0 kb )


Finansinės būklės ataskaita ( 61.5 kb )


Veiklos rezultatų ataskaita ( 49.0 kb )


5-ojo VSAFAS „Pinigų srautų ataskaita“ 2 priedas ( 60.5 kb )


4-ojo VSAFAS „Grynojo turto pokyčių ataskaita“ 1 priedas ( 32.0 kb )2010 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Finansinės būklės ataskaita ( 71.5 kb )


Veiklos rezultatų ataskaita ( 55.0 kb )


20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas ( 34.5 kb )

 


2010 M. PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita (60.5 kb )


Veiklos rezultatų ataskaita (44.5 kb )


6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 1 priedas (48.5 kb )


20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos" 4 priedas (39.0 kb )

 


2010 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Finansinės būklės ataskaita (60.5 kb )

Veiklos rezultatų ataskaita
(44.5 kb )

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 1 priedas
(48.5 kb )

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos" 4 priedas (39.0 kb )

7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas" 4 priedas (53.5 kb )