Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos finansinės ataskaitos


2016 m. ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RINANSINĖS ATASKAITOS

2015 m. ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas2014 m. ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita:  1 dalis, 2 dalis

Pinigų srautų ataskaita: 1 dalis, 2 dalis

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita

Aiškinamasis raštas

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 m. PRIVATIZAVIMO FONDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ  RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2014 m.  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Aiškinamasis raštas2013 m. ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS


Finansinės būklės ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Grynojo turto pokyčių ataskaita


ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2013 m.. PRIVATIZAVIMO FONDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ  RINKINYS


Grynojo turto pokyčių ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2013 m.  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2012 M. PRIVATIZAVIMO FONDO FINANSINIŲ ATASKAITŲ  RINKINYS


Finansinės būklės ataskaitaGrynojo turto pokyčio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Pinigų srautų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita


2012 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS 

Finansinės būklės ataskaita

Grynojo turto pokyčio ataskaita

Pinigų srautų ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

 

2011 M.  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 2 priedas ( 1.1 Mb )

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 2 priedas ( 669.7 kb )2010 M.  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

2-ojo VSAFAS „Finansinės būklės ataskaita“, 2 priedas( 359.3 kb )

 

3-ojo VSAFAS „Veiklos rezultatų ataskaita“, 2 priedas ( 359.3 kb )


2010 M. 9 MĖNESIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita ( 50.0 kb )

Veiklos rezultatų ataskaita ( 46.5 kb )

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 priedas ( 46.0 kb )

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas ( 37.5 kb )


2010 M. PUSMEČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita ( 50.0 kb )

Veiklos rezultatų ataskaita ( 46.5 kb )

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos“ 4 priedas ( 37.5 kb )

2010 M. I KETV. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS

Finansinės būklės ataskaita (50.0 kb)

Veiklos rezultatų ataskaita (47.5 kb)

6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas" 1 priedas (45.5 kb)

20-ojo VSAFAS „Finansavimo sumos" 4 priedas (37.0 kb)

7-ojo VSAFAS „Apskaitos politikos, apskaitinių įverčių keitimas ir klaidų taisymas" 3 priedas (88.0 kb)