Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Vietos bendruomenių veikla

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 metus paskelbė Vietos bendruomenių metais. Toks sprendimas priimtas, norint pabrėžti vietos bendruomenių reikšmę įgyvendinant Europos Sąjungos ir nacionalinę regioninę politiką ir atsižvelgiant į siekį stiprinti vietos savivaldą kaip pilietinės visuomenės formavimo pamatą.

2016 m. Šalčininkų rajone vietos bendruomenės teikė paraiškas paramai gauti pagal 2016 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai programą.

Butrimonių kaimo bendruomenės centras realizavo projektą „Tvoros įrengimas bendruomenės saugumui“, Jašiūnų kaimo bendruomenės centras realizavo projektus „Jašiūnų  bendruomenės iniciatyva – gražaus  skvero maloniam bendravimui sukūrimas“ ir „Vaikų žaidimų aikštelės įrengimas Geležinkelio stoties gyvenvietėje“, Baltosioss Vokės krašto bendruomenės centras - „Kaimo bendruomenės materialinės bazės stiprinimas" ir „Baltosios Vokės krašto senjorų veiklos organizavimas".
2012 metais pirmą kartą buvo pradėta įgyvendinti Vietos bendruomenių savivaldos programa, kuria siekiama skatinti bendruomenes visoje Lietuvoje aktyviai dalyvauti priimant sprendimus dėl lėšų panaudojimo, tenkinat vietos bendruomenių viešuosius poreikius. Programa įgyvendinama, siekiant Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos strateginio tikslo – siekti bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės su valstybės ir savivaldybių institucijomis, jų plėtros ir aktyvaus dalyvavimo socialinėje veikloje.

Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programa yra patvirtinta Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. A1-71. 2013 m. kovo 7 d. Socialinės apsaugos ir darbo ministro pasirašytu įsakymu Nr. A1-102 patvirtintas Vietos bendruomenių savivaldos 2013–2015 m. programos įgyvendinimo aprašas (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-125 redakcija), kuriuo vadovaujasi savivaldybės, įgyvendindamos šią programą savo teritorijoje.

Įgyvendinant Vietos bendruomenių savivaldos programą tobulinamos vietos bendruomenių tarybų sprendimų dėl lėšų, skirtų vietos bendruomenių viešiesiems poreikiams tenkinti, priėmimo ir įgyvendinimo procedūros, suteikiama daugiau atsakomybės ir galimybių imtis iniciatyvos vietos bendruomenėms, padidinamas vietos bendruomenių narių domėjimasis viešaisiais savo bendruomenių reikalais, sustiprinami vietos bendruomenėse veikiančių organizacijų ir įstaigų ryšiai sprendžiant visai bendruomenei svarbiais klausimais, įtvirtinamas sprendimų priėmimo vietos bendruomenėse modelis ir formuojama vietos bendruomenių atstovų dalyvavimo priimant vietos bendruomenei svarbius sprendimus praktika.

Programos įgyvendinimui 2015 metais iš valstybės biudžeto yra skirta 2 606 850 eurų, kurie savivaldybėms paskirstomi pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktus duomenis apie dirbančių ir mokančių gyventojų pajamų mokestį žmonių skaičių savivaldybėse. Lėšų paskirstymas savivaldybėms tvirtinamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu.

VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013-2015 METŲ PROGRAMOS LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

LĖŠŲ VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBŲ PRIIMTIEMS SPRENDIMAMS ĮGYVENDINTI PASKIRSTYMAS 2015 METAIS

VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2012 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2013 METŲ VYKDYMO ATASKAITA

VIETOS BENDRUOMENIŲ SAVIVALDOS 2014 METŲ VYKDYMO ATASKAITA