Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Jaunimo politika

JAUNIMO POLITIKOS SAMPRATA

Jaunimo politika - kryptinga veikla, kuria sprendžiamos jaunimo problemos ir siekiama sudaryti palankias sąlygas formuotis jauno žmogaus asmenybei bei jo integravimuisi į visuomenės gyvenimą, taip pat veikla, kuria siekiama visuomenės ir atskirų jos grupių supratimo bei tolerancijos jauniems žmonėms. Šiuo metu jaunimo politika yra įgyvendinama, remiantis LR Jaunimo politikos pagrindų įstatymu, kuris buvo priimtas 2003 metų gruodžio 4 dieną (nauja redakcija 2006 metais). Įstatyme jaunimas įvardytas kaip žmonių nuo 14 iki 29 metų grupė. Jaunimo politika yra nukreipta į svarstančio, mokančio pasinaudoti galimybėmis, aktyvaus, iniciatyvaus ir kūrybingo jauno žmogaus ugdymą. Jaunimas greičiausiai reaguoja ir prisitaiko prie pokyčių bei naujovių. Todėl vienas esminių jaunimo politikos principų - jaunimo dalyvavimas sprendžiant jam aktualius klausimus. Šis principas neįmanomas be kitų - jaunimo informavimo, jaunimo savanoriškumo ir savivaldos principų realizavimo. Įgyvendinant juos, jaunimas pats gali rinktis aktualias veiklos sritis ir prisiimti atsakomybę už jų įgyvendinimą.


                       JAUNIMO POLITIKA NACIONALINIU LYGMENIU                          JAUNIMO POLITIKA SAVIVALDYBĖS LYGMENIU