Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Kasinėjimo darbai

 

Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. T-912 patvirtintas Žemės kasinėjimo darbų rajono savivaldybės bendro naudojimo teritorijose tvarkos aprašas, kuriuo siekiama užtikrinti žemės kasinėjimo darbų gatvėse, vietinės reikšmės keliuose, aikštėse, žaliuosiuose plotuose tvarką. Kartu patvirtinti Vietinės rinkliavos už leidimo atlikti kasinėjimo darbus nuostatai.

Žemės kasinėjimo darbų rajono savivaldybės bendro naudojimo teritorijose tvarkos aprašas reglamentuoja leidimo kasinėjimo darbams išdavimą, kasinėjimų vykdymą ir leidimo turėtojo pareigas, išardytos dangos atstatymą ir avarinio kasinėjimo galimybes.

Pagal šį dokumentą, bet kokius kasinėjimo ar eismo juostų atitvėrimo darbus savivaldybės bendro naudojimo teritorijose statant, griaunant, rekonstruojant pastatus, inžinerinius statinius, požemines komunikacijas, atliekant archeologinius tyrimus ir kitokius žemės kasinėjimo darbus galima pradėti tik turint statybos leidimą arba leidimą kasinėti. Dėl leidimo išdavimo suinteresuoti asmenys turi kreiptis į Savivaldybės administracijos 101 kabinetą.

Leidimui gauti būtina pateikti šiuos dokumentus:
1. Užpildyti nustatytos formos prašymą;
2. Valstybinės statybos priežiūros institucijų leidimą statybai arba rekonstrukcijai (jeigu reikalingas);
3. Nustatyta tvarka patvirtintą statybos darbų organizavimo projektą ar jo dalies kopiją;
4. Suderintą su Vilniaus apskrities VPK Šalčininkų rajono policijos komisariatu kasinėjimo ir/ar atitvėrimo schemą, jeigu tokia reikalinga, kurioje pažymėtas techninių eismo reguliavimo priemonių, saugumo aptvarų, pėsčiųjų perėjimo tiltelių išdėstymas;
5. Leidimą medžiams, krūmams kirsti, jeigu toks reikalingas;
6. Garantinį dangų atstatymo įsipareigojimą ar sutartį su gatvių, šaligatvių dangą, želdynus atstatančia įmone, garantuojančia atstatytų dangų kokybę trejiems metams;
7. Banko mokestinį pavedimą už sumokėtą nustatyto dydžio rinkliavą.

Už komunikacijų sugadinimą atsako kasinėjimo darbus vykdantys fiziniai ar juridiniai asmenys. Vykdant kasinėjimo darbus draudžiama savavališkai sandėliuoti statybines medžiagas, gruntą už statybos aikštelės ribų, o gatvių, kelių, aikščių, šaligatvių dangos ir žali plotai atstatomi pagal projektą ir leidime kasinėti nurodytu laiku, ir ne blogesnių techninių savybių, nei buvo iki kasinėjimų.

Vietinės rinkliavos dydis už kasinėjimo darbus priklauso nuo kasinėjimo vietos ir objekto pobūdžio ir svyruoja nuo 5 iki 30 eurų už parą. Vietinė rinkliava mokama į Savivaldybės administracijos vietinių rinkliavų surenkamąją sąskaitą.

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į Komunalinio ūkio skyrių tel. (8 380) 20 209, 20 211