Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Aleksandr Kaškevič

Vyskupas Aleksandr Kaškevič, Marijos (mergautinė pavardė – Marcinkevič) ir Juzefo sūnus, gimė 1949 m. rugsėjo 23 d.  Aukštalaukio kaime. Lankė pagrindinę ir vidurinę mokyklas Dailidėse bei Eišiškėse. 1971-1976 mokėsi Kauno kunigų seminarijoje. 1976 metais buvo įšventintas kunigu Panevėžio katedroje vadovaujant vyskupui Romualdui Krikščiūnui. Tarnavo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedroje, vėliau tapo klebonu Vilniaus Šventosios dvasios parapijoje. 1991 m. balandžio 13 d. Šv. Jono Pauliaus II paskirtas vyskupu Baltarusijoje Gardino mieste. 1991 m. gegužės 23 d įšventintas į vyskupus.


Vyskupas Aleksandr Kaškevič yra ramybės ir dialogo žmogus, gilaus, bet paprasto tikėjimo įsikūnijimas, besirūpinantis vyskupijos bendruomene ir palaipsniui bandantis diegti II Vatikano susirinkimo mokymus, turtingus religiniu ir kultūriniu Vilniaus vyskupijos palikimu. Emociškai ir giminystės ryšiais yra susijęs su Vilniaus kraštu, o ypač su Šalčininkų rajonu.