Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

BŪSTO NUOMOS MOKESTIS

Savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokestis apskaičiuojamas remiantis Šalčininkų rajono savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčių apskaičiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-105 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės būsto, socialinio būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.