Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

INFORMACIJOS APIE ASMENĮ SURINKIMAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS „DĖL PRAŠYMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBAI PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE ASMENĮ PAGAL LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMĄ FORMŲ PATVIRTINIMO“

LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO 9 STRAIPSNIS

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsniu, privaloma teikti rašytinį prašymą, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba pateiktų informaciją apie asmenį, kurį rengiamasi skirti  į šias pareigas:
  - savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo;
  - savivaldybės įstaigos vadovo ir jo pavaduotojo;
  - savivaldybės įstaigos padalinio vadovo ir jo pavaduotojo (taikoma struktūriniam padaliniui, nesančiam kitame struktūriniame padalinyje);
  - savivaldybės įmonės, kurioje savivaldybei priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovo ir jo pavaduotojo pareigas.