Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Neformalusis vaikų švietimas

Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001.

Projekto partneris – Šalčininkų rajono savivaldybės administracija.

Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius.

Projekto lėšomis finansuojamos neformaliojo vaikų švietimo programos, kurias šiais metais Šalčininkų rajono savivaldybėje vykdo 48 teikėjai - laisvieji mokytojai, asociacijos, neformaliojo švietimo įstaigos. Vaikams siūloma rinktis iš 53 sporto, muzikos, kalbų, šokių, informacinių technologijų, pilietiškumo, teatro ir kt. programų. Šiuo metu jas lanko virš 1,4 tūkst. rajono bendrojo ugdymo mokyklas lankančių vaikų.


ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖSNEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ, VYKDOMŲ 2019 M. SPALIO-GRUODŽIO MĖN., SĄRAŠAS


Daugiau informacijos apie vykdomas programas ir užsiėmimų tvarkaraščius rasite, paspaudę šią nuorodą 


 

TEISĖS AKTAI IR KITI VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams paraiškos forma (1 priedas)
Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams vertinimo forma (2 priedas)
Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutartis (3 priedas)
Neformaliojo vaikų švietimo teikimo sutarties pildymo instrukcija


ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO TEIKĖJŲ IR JŲ PROGRAMŲ ATITIKTIES REIKALAVIMAMS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS


Neformaliojo vaikų švietimo programos atitikties reikalavimams vertinimo forma (1 priedas)
Neformaliojo vaikų švietimo programų vertinimo komisijos nario deklaracija (2 priedas)
2019 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. DĮV-1088 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo teikėjų ir jų programų atitikties reikalavimams vertinimo komisijos sudėties pakeitimo“


NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO KOKYBĖS STEBĖSENOS TVARKOS APRAŠAS

Neformaliojo vaikų švietimo programos lankymo ataskaitos forma (1 priedas)