Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Vykdomi projektai

 

PROJEKTO PAVADINIMAS PROGRAMA VEIKLOS VERTĖ
 „Šalčininkų rajono savivaldybės kultūros centro vidaus patalpų modernizavimas ir kapitalinis remontas“  VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMA  VALSTYBĖS INVESTICIJŲ PROGRAMA  90 000
 „Šalčininkų rajono savivaldybės ligoninės teikiamų paslaugų kokybės gerinimas“  SVEIKATOS SISTEMOS PLĖTROS IR LIGONINIŲ TINKLO KONSOLIDAVIMO PLANAS  Nuolat investuojama į ligoninės infrastruktūros gerinimą, vidaus patalpų modernizavimą, medicininės įrangos atnaujinimą. 2017 m. planuojamo projekto veiklos apims konsultacinės poliklinikos remontą, virtuvės patalpų remontą bei reikalingos medicininės įrangos įsigijimą 213000
 „Šalčininkų Stanislavo Moniuškos menų mokyklos pastato modernizavimas“  ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA  Pastato atnaujinimo tikslas – mažinti šilumos energijos išteklių naudojimą ir gerinti higienos sąlygas, diegiant energijos taupymo priemones. Projektas numatė kompleksišką energetinio efektyvumo priemonių taikymą – susidėvėjusių langų, deformuotų medinių rėmų bei persikreipusių medinių durų ir staktų keitimą  36 000


Valstybės kapitalo investicijos – tai Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skiriamos valstybės ir savivaldybių institucijoms ilgalaikiam turtui sukurti arba įsigyti.

Valstybės investicijos yra įgyvendinamos siekiant iš investavimo objekto gauti socialinį rezultatą, užtikrinti valstybės funkcijų įgyvendinimą bei nacionalinių poreikių tenkinimą.

Valstybės kapitalo investavimo sritis ir strategiją nustato Valstybės investicijų programa. Rengiant Valstybės investicijų programą, pirmenybė teikiama bendrai su Europos Sąjunga finansuojamiems  bei Europos Sąjungos reiklavimus atitinkantiems investicijų projektams.

Valstybės investicijų projektas turi pagrįsti investavimo tikslus, įvertinti investicijų grąžą ir asignavimų poreikį valdytojo tikslams įgyvendinti.