Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos funkcijos

Kontrolieriaus tarnyba yra savivaldybės kontrolės ir audito institucija, prižiūrinti, kaip valdomas ir naudojamas savivaldybės turtas bei vykdomas savivaldybės biudžetas. Kontrolieriaus tarnyba atlieka finansinį ir veiklos auditą savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose bei savivaldybės kontroliuojamose įmonėse. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia tarybai išvadą dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto bei patikėjimo teise valdomo valstybės turto ataskaitos, dėl pateiktos tvirtinti metinės biudžeto įvykdymo apyskaitos, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo. Kontrolieriaus tarnyba yra atskaitinga savivaldybės tarybai, o jos atliekamo audito išorinę peržiūrą atlieka Valstybės kontrolė.