Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimas

 

Ikimokyklinio ugdymo tikslas – padėti vaikams išsiugdyti savarankiškumo, sveikos gyvensenos, pozityvaus bendravimo su suaugusiais žmonėmis ir bendraamžiais pradmenis, pažinti savo šalį, pradėti mokytis kūrybiškumo ir mokėjimo mokytis. Į ikimokyklinio ugdymo įstaigas priimami vaikai iki 5-6 metų. Tai yra iki tol, kol jie pradės lankyti priešmokyklinę grupę.

Priešmokyklinio ugdymo tikslas – užtikrinti optimalią vaiko raidą, atsižvelgiant į jo asmens unikalumą ir ugdymosi poreikius, padėti pasirengti sėkmingai mokytis mokykloje.
VAIKŲ PRIĖMIMAS Į IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES


MOKESTIS UŽ VAIKO MAITINIMĄ IR UGDYMO REIKMIŲ TENKINIMĄ LOPŠELYJE - DARŽELYJE    
Patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 9 d. sprendimu Nr. 1174

DALINIS TEISĖS AKTO PAPILDYMAS
Patvirtintas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. 1203


HIGIENOS NORMA ĮSTAIGOMS, VYKDANČIOMS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMĄ


VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS


NAUDINGOS NUORODOS TĖVAMS
 
  
DARŽELIŲ ATOSTOGŲ GRAFIKAS 2019 m. VASARĄ