Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Naudingos nuorodos

Bendroji teisinė informacija

Lietuvos Respublikos Konstitucija
http://www3.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.htm


Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D3ED3792F52B/asr


Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.D0CD0966D67F/asr


Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0BDFFD850A66/fULukajuTi

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/4ebe66c0262311e5bf92d6af3f6a2e8b/rGRpUcICUx


Dokumentų rengimo taisyklės
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E60E6A140217/asr


Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijos
https://www.e-tar.lt/portal/legalAct.html?documentId=9f8e8430723411e3a1f1b21417c4c75e
 


Įstatymų ir norminių teisės aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus, elektroninės nuorodos:

Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.0B0253BB424C/TAIS_170492


Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijos
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.8C62973FC46E/asr 
 
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimas dėl viešosios informacijos ne valstybine kalba pateikimo
http://vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/del-viesosios-informacijos-ne-valstybine-kalba-pateikimo

Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas (4 str. 1 d. ir 12 str. 4 d.) 
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.303FC0152D04/fIZduWTrQn


Kitos naudingos nuorodos:

Valstybinė lietuvių kalbo komisija
http://www.vlkk.lt/


Juridinių asmenų registras
http://www.registrucentras.lt/jar/

Valstybinė kalbos inspekcija
http://vki.lrv.lt/


Lietuvių kalbos žodynas
http://www.lkz.lt/dzl.php?


Kompiuterinės lingvistikos centras
http://donelaitis.vdu.lt/main.php?id=4&nr=9_1


Naujažodžių žodynas
http://naujazodziai.lki.lt/


Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema
http://lkiis.lki.lt/home


Vietovardžių žodynas
http://vietovardziai.lki.lt/


Skolintų terminų ir jų atitikmenų žodynas
http://sta.lki.lt/


Bendrinės lietuvių kalbos žodynas
http://bkz.lki.lt/


Leidinys „Kanceliarinės kalbos patarimai“
http://kanceliariniaipatarimai.lki.lt/


Terminų bankas
http://terminai.vlkk.lt/pls/tb/tb.search


Konsultacijų bankas
http://www.vlkk.lt/konsultacijos


Lietuvių kalbos institutas
http://www.lki.lt/LKI_LT/

Privalomosios skyrybos taisyklės, nauja redakcija
http://www.vlkk.lt/vlkk-nutarimai/nutarimai/nutarimo-del-lietuviu-kalbos-taisykles