Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Dažniausiai užduodami klausimai


1. Kas yra rinkliava ir kam ji reikalinga?


Nuo 2018 m. sausio 1 d. Šalčininkų rajone įvesta vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą. Tokį sprendimą įpareigojo priimti Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711. Rinkliava įvesta daugiau negu 50 Lietuvos savivaldybių. 

Vietinė rinkliava - tai mokestis ne vien už atliekų išvežimą, bet ir už visos atliekų tvarkymo sistemos išlaikymą: šiukšlynų sutvarkymą ir uždarymą, atliekų rūšiavimo skatinimą, mechaninio biologinio atliekų apdorojimo įrenginių, Vilniaus regioninio nepavojingų atliekų sąvartyno, didelių gabaritų atliekų surinkimo ir kompostavimo aikštelių, kitos atliekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą ir eksploataciją.

Gyventojai mokės nustatyto dydžio vietinę rinkliavą, o paslaugas teiks Savivaldybės parinktas operatorius. 


2. Ar bus sudaromos naujos sutartys su nauju vežėju?

Nuo 2018 m. sausio 1 d. rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą yra privaloma visiems Šalčininkų rajono, kaip ir visos Lietuvos, nekilnojamojo turto savininkams, todėl naujos sutartys nebus sudaromos. Įvedus vietinę rinkliavą sutartys nepasirašomos.
 

3. Ar bus pasirašomi gyventojų ir atliekų vežimo operatoriaus konteinerių perdavimo aktai?

Gyventojai, kurie iki šiol neturėjo konteinerių, turės pasirašyti priėmimo – perdavimo aktą su nauju vežėju. Pristatymo metu atliekų vežimo operatorius neradęs gyventojų namuose pagal galimybės stengiasi susisiekti su nekilnojamojo turto savininku. Konteineris bet kokiu atveju paliekamas prie gyventojų namų. 


4. Kaip vežėjas nustatys, kieno konteineris ir kiek kartų yra ištuštintas?


Ant kiekvieno konteinerio užklijuotas specialus lipdukas su mikroschema, kuri leis fiksuoti aptarnavimą. Konteineriai be lipduko nebus aptarnaujami, todėl gyventojų prašoma nenulupti užklijuoto lipduko.


5. Kada ir kiek reikės mokėti už komunalinių mišrių atliekų vežimą?

Naujam operatoriui mokėti reikės gavus mokėjimo pranešimus, kuriuose bus nurodyta aktuali mokėjimo informacija kiekvienam nekilnojamojo turto savininkui. Rinkliavos kaina susideda iš dviejų dalių: kintamosios ir pastoviosios. Pagal vietinės rinkliavos nuostatus, pastoviąją rinkliavos dalį mokės visi nekilnojamojo turto objektų savininkai arba jų įgalioti asmenys atsižvelgiant į nekilnojamojo turto objekto paskirtį. Kintamoji rinkliavos dalis yra individuali ir priklauso nuo gyventojų skaičiaus gyvenamajame būste, būsto rūšies, konteinerio talpos, išvežimo dažnio. 13 eurų – tai mokestis už didžiausią apmokestinamą bendro naudojimo plotą (100 kv. m) per metus, t. y. 1, 08 Eur per mėnesį.

Mokėjimo pranešimai gyventojams bus siunčiami ikivasario 5 d. per Lietuvos paštą. Gyventojai, pranešę Rinkliavos administratoriui elektroninio pašto adresus, gaus pranešimus elektroniniu būdu.


6. Kokia vieno išvežimo kaina individualių namų gyventojams?

Vieno konteinerio išvežimo (pakėlimo) kaina nekilnojamojo turto savininkams yra 4,67 Eur + pastovioji dalis, kuri priklauso nuo bendro naudojimo ploto. Maksimalus apmokestinamas - yra  100 kv. m plotas, o pastovioji dalis negali viršyti 1,08 Eur per mėnesį. Jeigu gyventojai gyvena mažesnio ploto individualiame name, pastovioji dalis jiems bus skaičiuojama 0,011 ct už 1 kv. m.


7. Kiek mokės daugiabučių gyventojai?

Daugiabučių butų savininkai mokės už kiekvieną asmenį, deklaravusį gyvenamąją vietą šiame bute. Mokestis už vieną asmenį - 2 Eur + pastovioji dalis vienam butui 0,011 ct už 1 kv. m.


8. Kada ir kaip gausime mokėjimo pranešimus?
 

Mokėjimo pranešimai gyventojams bus siunčiami iki vasario 5 d. per Lietuvos paštą. Gyventojai, pranešę Rinkliavos administratoriui elektroninio pašto adresus gaus pranešimus elektroniniu būdu. 


9. Kodėl reikėtų užsisakyti mokėjimo pranešimo siuntimą elektroniniu paštu?
 

Gyventojai raginami užsisakyti mokėjimo pranešimo gavimą elektroniniu paštu, nes ateityje už popierinių pranešimų siuntimą bus taikomas papildomas mokestis. Norint užsisakyti šią paslaugą, rinkliavos administratoriui reikia nurodyti nekilnojamojo turto savininko vardą, pavardę ir adresą, asmens kodą,  telefono numerį ir elektroninio pašto adresą.


10. Kaip sudaromas atliekų vežimo grafikas?

Šiuo metu atliekų vežimo grafikas sudarytas tik šaltajam sezonui (sausio – balandžio mėnesiams) ir skelbiamas Šalčininkų rajono savivaldybės interneto svetainėje.


11. Kaip gauti konteinerį iki šiol jo neturėjusiems gyventojams?

Dainavos, Pabarės, Butrimonių, Poškonių, Jašiūnų seniūnijų gyventojai dėl konteinerio gavimo turi kreiptis į seniūniją (pagal deklaruotą gyvenamąją vietą) arba į atliekų tvarkymo operatorių UAB „VSA Vilnius“ (Lentvario g. 15, Vilnius, tel. 8 800 00888, 8 700 70001). 


Kitų seniūnijų gyventojai turi kreiptis į rinkliavos administratorių, pagal galimybes konteinerį pristatys UAB „VSA Vilnius“.

Tačiau gyventojai savarankiškai gali kreiptis į UAB „Tvarkyba“ (Vilniaus g. 3A, Šalčininkai, tel. (8 380) 51458) ir patys atsiimti konteinerį. Įmonė atliks ir konteinerio žymėjimą.




12. Ką daryti, jeigu vieno atliekų išvežimo per mėnesį gyventojams yra per mažai?

Jeigu gyventojams nepakanka vieno atliekų konteinerio ištuštinimo per mėnesį, tuomet jie turėtų kreiptis į rinkliavos administratorių. Galimi keli sprendimo būdai: gyventojai gali gauti papildomą konteinerį arba, esant ir kitų gyventojų poreikiui, atliekų vežimo operatorius ištuštins konteinerius du kartus per mėnesį. Sprendimai bus priimami pagal individualią situaciją. 


13. Ką daryti, jeigu konteineris neištuštintas pagal grafiką?

Jeigu komunalinės atliekos liko neišvežtos, prašome konteinerius palikti už sklypo ribų, jie bus išvežti kitą darbo dieną.  Taip pat prašome gyventojų pranešti rinkliavos administratoriui atliekų konteinerių numerius arba gyvenamosios vietos adresą, jeigu konteineris vis dar nežymėtas.

Rinkliavos administratorius (8 380) 20127, rinkliava@salcininkai.lt



14. Kodėl gyventojas privalo ištuštinti konteinerį vieną kartą per mėnesį?

Vadovaujantis Aplinkos ministro 2012 m. spalio 23 d. įsakymu Nr. D1-857 (suvestinė redakcija nuo 2018 - 01 - 01), minimalus mišrių komunalinių atliekų surinkimas iš atliekų surinkimo priemonių turi būti vykdomas ne rečiau kaip kartą per mėnesį. Todėl ir Šalčininkų rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių 116 p. tai pat numato, kad mišrios komunalinės atliekos iš individualių namų yra vežamos ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį.


15.  Kur kreiptis dėl išsamios informacijos?


Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos vietinės rinkliavos administratoriai:  rinkliava@salcininkai.lt, tel. (8 380) 20 127

Visais rinkliavos klausimais gyventojai turi kreiptis į Rinkliavos administratorių nurodydami vardą, pavardę, adresą, konteinerio numerį.

Gyventojus konsultuoja:

Justyna Dovgialo (justyna.dovgialo@salcininkai.lt, 116 kab.), konsultuojami Eišiškių seniūnijos gyventojai.

Irina Miškinienė (irina.miskiniene@salcininkai.lt, 106 kab.), konsultuojami Akmenynės, Pabarės ir Šalčininkų seniūnijų gyventojai.

Diana Politova (diana.politova@salcininkai.lt, 106 kab.), konsultuojami Baltosios Vokės, Dieveniškių, Jašiūnų, Kalesninkų, Poškonių, Turgelių seniūnijų gyventojai.

Jekaterina Korotčenko (jekaterina.korotcenko@salcininkai.lt, 106 kab.), konsultuojami juridiniai asmenys ir Gerviškių, Butrimonių, Dainavos seniūnijų gyventojai.
Tel. (8 380) 20 130



Informaciją rinkliavos klausimais teikia seniūnijų specialistai: 

Akmenynės seniūnija
Stanislava Stefanija Aniškevič, buhalterija.akmenyne@salcininkai.lt, (8 380) 43 644

Baltosios Vokės seniūnija
Tereza Bogdevič, buhalterija.b.voke@salcininkai.lt, (8 380) 57 001

Butrimonių seniūnija 
Liudmila Tkačenko, butrimonys@salcininkai.lt, (8 380) 45672 

Dainavos seniūnija
Irena Pansevič, valdos.dainava@salcininkai.lt, (8 380) 20211

Dieveniškių seniūnija
Jadvyga Šilobritienė, dieveniskes@salcininkai.lt, (8 380) 54242

Eišiškių seniūnija
Mira Lukaševič – Labovič, valdos.eisiskes@salcininkai.lt, (8 380) 56475

Gerviškių seniūnija
Genoefa Suckel, gerviskes@salcininkai.lt, (8 380) 46140

Jašiūnų seniūnija 
Valdemar Petrašun, (8 380) 20118

Kalesninkų seniūnija
Olga Suchocka, kalesninkai@salcininkai.lt, (8 380) 48317

Pabarės seniūnija
Renata Krupovič, pabare@salcininkai.lt, (8 380) 48117

Poškonių seniūnija
Renata Fedotova, poskonys@salcininkai.lt, (8 380) 46673

Šalčininkų seniūnija
Vera Nikitina, vera.nikitina@salcininkai.lt (8 380) 52381

Turgelių seniūnija
Veslava Turo, (8 380) 41 304