Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija apie Antikorupcijos komisijos veiklą

2019 m. gegužės 30 d. 14.00 val. įvyko Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos posėdis.


Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo skyrimo.

2. Dėl pritarimo Jolantos Bušmovičienės skyrimui Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sekretorės pareigoms.

 

Posėdyje priimti nutarimai:
1. Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju paskirti Stanislavą Barnatovičių.
2. Pritarti Jolantos Bušmovičienės skyrimui Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos sekretorės  pareigoms.2018 m. gruodžio 14 d. 14.00 val. įvyko Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos posėdis.Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių įgyvendinimo 2018 m.
2. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 m. darbo plano įvykdymo.
3. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 m. darbo plano patvirtinimo.
4. Kiti klausimai.


Posėdyje priimti nutarimai:
1. Pritarti Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos priemonių įgyvendinimui 2018 m.

2. Pritarti Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 m. darbo plano įvykdymui.

3. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2019 m. darbo planą.

 


 

2016 m. vasario 24 d. 16 val. įvyko Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos posėdis.


Posėdžio darbotvarkė:
1. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotojo rinkimo.
2. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos veiklos pristatymo.
3. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos   priemonių įgyvendinimo 2015 m. Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitos tvirtinimas.
4. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos darbų 2016 m.


Posėdyje priimti nutarimai:
1. Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos pirmininko pavaduotoju paskirti Stanislavą Barnatovičių.
2. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2015 metų veiklos ataskaitą.
3. Organizuoti mokymus švietimo, medicinos ir kitų įstaigų vadovams, o taip pat Savivaldybės tarybos nariams viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo valstybinėje tarnyboje, interesų konfliktų, susijusių su valstybės tarnautojų ir politikų elgesio viešajame gyvenime principų ir reikalavimų laikymusi, klausimais.


 

2016 m. gruodžio 12 d. d. 15 val. įvyko Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos posėdis

 Posėdžio darbotvarkė:
 1. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos   priemonių įgyvendinimo 2016 metais.
 2. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų darbo plano įgyvendinimo. 
 3. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų darbo plano patvirtinimo.

Posėdyje priimti nutarimai:
1. Patvirtinti informaciją dėl Šalčininkų rajono savivaldybės  korupcijos prevencijos      2015-2017 metų programos priemonių įgyvendinimo 2016 metais.
2. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2016 metų darbo plano ataskaitą.
3. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 metų darbo planą.

 


 

2017 m. spalio 12 d. d. 14.30 val. įvyko Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos priemonių – korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir mokymų antikorupcine tema, įgyvendinimo 2017 m.
2. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos prašymo skirti 1000 Eur 2018 m. Savivaldybės biudžete numatytoms korupcijos prevencijos priemonėms.

Posėdyje priimti nutarimai:

Pritarti Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos prašymui dėl 1000,00 eurų skyrimo 2018 m. Savivaldybės biudžete korupcijos prevencijos priemonėms.


2017 m. gruodžio 18 d. 15.00 val. įvyko Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos posėdis.


Posėdžio darbotvarkė:

1. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos priemonių įgyvendinimo 2017 m.
2. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 m. darbo plano įvykdymo.
3. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 m. darbo plano patvirtinimo.
4. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos ir įgyvendinimo priemonių plano projekto patvirtinimo.
5. Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos ir įgyvendinimo priemonių plano projekto paskelbimo Savivaldybės interneto svetainės www.salcininkai.lt „Korupcijos prevencija“ skiltyje.


Posėdyje priimti nutarimai:

1. Patvirtinti informaciją apie Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2015-2017 metų programos priemonių įgyvendinimą 2017 m.
2. Patvirtinti informaciją apie Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2017 m. darbo plano įvykdymą.
3. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės antikorupcijos komisijos 2018 m. darbo planą.
4. Patvirtinti Šalčininkų rajono savivaldybės korupcijos prevencijos 2018-2020 metų programos ir įgyvendinimo priemonių plano projektą.