Lt En Pl
Pradžia
Pradžia
lt
en pl

Informacija remontuojantiems butą

Nuo 2017 m. pradžios įsigaliojo naujas 2016 m. lapkričio 9 d. Vyriausybės nutarimu patvirtintas triukšmo, kylančio atliekant statybos darbus gyvenamose patalpose ir gyvenamosiose teritorijose, kontrolės vykdymo aprašas. Remiantis šiuo dokumentu, planuojantys buto remontą gyventojai apie tai ne vėliau kaip prieš 7 dienas privalo raštu pranešti savivaldybės administracijai.

Pranešime reikia nurodyti, koks remontas bus atliekamas bute, kiek laiko jis truks, kokie įrankiai bus naudojami ir kt. Nepateikus informacijos, darbai negali būti pradėti, o jau pradėti turi būti nedelsiant nutraukti.

Naująja tvarka siekiama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo neigiamo triukšmo poveikio, užtikrinti žmonių gyvenimo kokybę, kai daromi remonto darbai vakaro ar nakties metu trukdo kaimynams ilsėtis (vakaro metu laikomas laiko tarpas nuo 19 iki 22 val., nakties metu – laiko tarpas nuo 22 iki 7 val.).

Statybos darbų triukšmo kontrolė pavesta Savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui (el. p. vts@salcininkai.lt, tel. (8 380) 20 132), kuris prižiūrės kaip laikomasi reikalavimų, reaguos į kaimynų skundus, galės ir savo iniciatyva atvykti patikrinti.

Aukščiau minėtu įsakymu taip pat nustatytas savivaldybės teritorijoje leidžiamas statybos ir remonto darbų pradžios ir pabaigos laikas:

• darbo dienomis nuo 8 val. iki 21 val.;
• poilsio ir švenčių dienomis nuo 9 val. iki 20 val.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. DĮV-437 patvirtintos Triukšmo šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio subjektai, planinių patikrinimų taisyklės.

Atsakomybė už triukšmo valdymo įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių triukšmo valdymą, nevykdymą ar pažeidimą yra numatyta LR Administracinių nusižengimų kodekso 48 str.


PRANEŠIMO FORMA

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

TRIUKŠMO, KYLANČIO ATLIEKANT STATYBOS DARBUS GYVENAMOSIOSE PATALPOSE IR GYVENAMOSIOSE TERITORIJOSE, KONTROLĖS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

DĖL TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE YRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE YRA ŪKIO SUBJEKTAI, PLANINIŲ IR NEPLANINIŲ PATIKRINIMŲ TAISYKLĖS

ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMAS NR. DĮV-438 „DĖL LEIDŽIAMO STATYBOS DARBŲ PRADŽIOS IR PABAIGOS LAIKO NUSTATYMO IR STATYBOS DARBŲ TRIUKŠMO KONTROLIERIAUS“

TRIUKŠMO PREVENCIJOS ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TAISYKLĖS

TRIUKŠMO ŠALTINIŲ VALDYTOJŲ, KURIE NĖRA ŪKIO SUBJEKTAIS, SĄRAŠAS